Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentbranden

Author: Bernt Lundh

I augusti år 1799 drabbades Enköping av en förödande brand. Även mindre hälften av gårdarna förstördes kom hela staden att byggas om. I boken beskrivs hur staden sett ut före katastrofen och om händelseförloppet vid branden, men även borgarnas fruktlösa kamp mot landshövdingen för att få bygga upp staden så som den sett ut före branden.
Här berättas också hur man förgäves försökte reda ut hur branden startat och om en familj vars öde kom att sammanflätas med med den olyckliga eldsvådan


Bernt Lundh

jag är sedan några år pensionerad lärare och har under många år grävt i diverse arkiv när det gäller att söka fakta om Enköpings historia. Denna bok är den andra som blivit resultatet av denna forskning. Den första hette "Den tjuvaktige klockaren" och kom ut år 1018.


Pages: 100Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 19$News & Published books
bottom-banner-close