Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentNationalädelstenen - Om pärlfiskets historia i Sverige

Author: Jan O. Asplund

Pärlor och pärlfiske har en lång historia i Sverige och pärlfiske har under långa tider pågått i alla delar av landet. Gustav Vasa var första regenten som försökte organisera landets pärlfiske och det är från hans tid vi har de äldsta skriftliga källorna. De potentiellt stora vinster pärlfiske kan medföra har i flera omgångar under historiens gång orsakat utfiskning och lokal utrotning av flodpärlmusslan men även lett till ökad förståelse för ekologiska sammanhang och konsekvenser av miljöförstöring och kortsiktiga vinstintressen.


Jan O. Asplund

Jan O. Asplund är gemmologisk konsult, skribent och föredragshållare inom ädelstensområdet.


Pages: 70Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 16$News & Published books
bottom-banner-close