Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentNOsagor

Author: Mats Borglund

NOsagor omfattar två berättelser, "Nisse och Framtidsresan" och "Nisse och Marsresan".
De följs av tipsfrågor på innehållet, bilder att fundera kring, enkla experiment som återkopplar, och bilduppgifter där man kan fundera över framtiden och Mars.
Målgruppen är förskola, förskoleklass och år 1, men den enkla texten passar även elever med svenska som andraspråk och i specialskolan.
NOsagor väcker frågor kring livet, döden och naturvetenskapen och summeras med en bild som ger stöd för återberättande.


Mats Borglund

Jag heter Mats Borglund och bor i Lund. Jag är gift och har tre vuxna pojkar.
Jag arbetar som NO-lärare och som kanslist för Hörselskadades distrikt i Skåne. Om vi får medel från Region Skåne kommer jag att bli projektledare för "Kommunala hörsellyftet".
För länge sedan gjorde jag en lic. avhandling om olika former av selen i blodet och om hur kosttillskott påverkade distributionen bland plasmaproteiner.
Jag har arbetat i grundskola, gymnasieskola, specialskola och vuxenutbildningen, men mest inom specialskolan.
Jag tror på det lekfulla i tillvaron, att det är bästa vägen till fördjupat lärande. Alla som kämpar efter sina förutsättningar är vardagens hjältar, gäller inte bara skolans värld.
Jag idrottar gärna, lagar mat, spelar gitarr och piano och jag har en parallellvärld i den bok jag för stunden läser.


Pages: 68
Pages in color: 19Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 20$News & Published books
bottom-banner-close