Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentDrömmarna

Author: Mats Borglund

Drömmarna som riktar sig till läsare i åldern 9 - 12 år, är en tidlös och annorlunda saga med tydlig värdegrund där hjältarna har olika funktionsnedsättningar. Inledningsvis finns en karta och en presentation av några nyckelpersoner för att underlätta läsandet.
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på texten. Sist i boken finns förslag till rollspel som vill ge insikt om vardagen med en funktionsnedsättning, och en ordlista som kompletterats med bilder för att göra det lättare att förstå texten.

Drömmarna utgår från en mycket giftig växt och landar i att vi tillsammans kan vinna över ondskan, för att istället skapa vänskap och kärlek.

Välkommen att läsa Drömmarna!


Mats Borglund

Jag är en äkta drömmare, och ganska romantisk, med en tämligen gränslös fantasi, och jag är stolt över att som vuxen alltjämt bevara och bejaka barnet inom mig. Jag ser det som en styrka att fortfarande kunna leka, en frigörelse av tänkandet.

Fantasin, leken och uppmuntran har varit ledstjärnor i min roll som lärare i naturvetenskapliga ämnen där jag i mer än 25 år undervisat elever med väldigt olika förutsättningar.

Drömmandet till trots fastnar jag ofta i plikter, ansvar och dåligt samvete, och måste kämpa för en rimlig balans i tillvaron, men kanske är det också detta som skapar spänning. Man vet aldrig säkert hur man kommer att känna bortom nästa hörn.


Pages: 54
Pages in color: 15Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 19$News & Published books
bottom-banner-close