Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Square
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentSamling

Author: Rut Palm

Ordet SAMLING kan stå för mycket. Det kan stå för något som man samlat på sig under viss tid. Det kan också vara människor som samlats. Här handlar det om samlade dikter. De äldsta är från 1990 och några är nyskrivna. SAMLING kan också stå för inre samling, något som många gånger är väldigt svårt att uppnå. Det vill den här boken hjälpa till med.


Rut Palm

Jag heter Rut Palm och det är inget särskilt med mig. Jag är en helt vanlig, numera ganska gammal tant som gjort en lång inre resa tillsammans med min gode vän och förtrogne: Kristus Jesus.


Pages: 54Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 113$ (2nd book 56$)

Hardcover Basic, black/white interior - 29$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 85$ (2nd book 42$)

Soft cover Basic, black/white interior - 17$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 76$ (2nd book 38$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close