Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi_panorama
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentEnsam kan ingen leva

Author: Eleonor Nilsson Karin Nilsson

I den här boken får ni möta solrosen Sola och hennes kompisar. På ett lustfyllt och enkelt sätt förklarar Sola hur hon som växt och vi som människor är beroende av varandra för att kunna leva. Detta gör hon genom att beskriva fotosyntesen som är en viktig del av vårt ekosystem. Boken kan användas som ett pedagogiskt redskap tillsammans med barn i förskoleåldern för att väcka deras nyfikenhet för vår miljö- och natur.


Eleonor Nilsson Karin Nilsson

Vi är två studenter på Uppsala Universitet Campus Gotland som skapat denna bok som ett examensarbete på förskollärarutbildningen.


Pages: 34Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 84$ (2nd book 42$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 75$ (2nd book 37$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close