Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentTankar till en morgondag?

Author: Per-Olof Lindholm

Min första bok är en sammanställning av sextiotvå texter som jag publicerat på min hemsidas blogg mellan 2014 och 2019. Boken speglar mina åsikter och värderingar främst i relation till samtida händelser och företeelser. Min förhoppning är att det finns många humanister där ute, som fortfarande läser böcker även om antalet bilder är få. Humanister som läser, begrundar och kanske stimuleras att göra något liknande själv eller ännu hellre tar kontakt och vill göra något tillsammans. Allt är möjligt.


Per-Olof Lindholm

PO Lindholm är en stolt skåning som under huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt energi- och miljöfrågor, främst i roller som konsult, chef och strateg. PO bor i Malmö på vintern och i Åhus på sommaren. Sedan 2014 driver han sitt eget företag VARAPAA AB.

"Eftersom jag har ett utpräglat radioutseende och definitivt ingen radioröst så har varken vloggande eller poddande varit aktuella som verktyg för att dokumentera och sprida mina åsikter och idéer. Jag har emellertid alltid haft lätt för att formulera mig i skrift och det föll sig därför ganska naturligt att börja blogga när jag våren 2014 steg ur min reguljära tjänst som anställd för att bli konsult. Vissa skulle säkert påstå att jag gick i pension, men för oss som fortfarande är friska och nyfikna så är det sällan ett bra alternativ. Rent tekniskt och ersättningsmässigt är det måhända så, men som mindset tror jag det är förödande och för mig liktydigt med att jag skulle lagt av med det mesta. Att ge ut min första bok vid sextiosex års ålder känns därför riktigt bra."


Pages: 198Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 18$News & Published books
bottom-banner-close