Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentHR och Lön - verksamhetsbaserad processutveckling

Author: Åsa Lovén

När man tar saken i egna händer och gör det. Detta är den grundbok jag själv saknat så länge.
Den vänder sig till dig som studerar på löne- och HRutbildningar (YH och universitet), för dig som jobbar och behöver input, för dig som kört fast i ditt tänkande kring processer och administration av HR och lön.
HR och Lön är professionella stödprocesser. För utveckling via LEAN, via internt arbete eller bara för att skapa kontroll, krävs ett process-synsätt. Du får det här.
Boken kan också användas som utgångspunkt för internt förbättringsarbete.


Åsa Lovén

Jag har lång, bred och gedigen erfarenhet inom HR och lön. Jag har varit chef, projektledare, internkonsult, utbildare och är nu konsult med eget företag (LovOrg Utveckling AB).
Bland mina uppdrag märks olika typer av projektledning (upphandling och införande av HR- och lönesystem), förändringsarbete för att etablera nya arbetssätt, process-modellering, interimsuppdrag som chef med mera.
Jag är också lärare på YH-utbildning inom HR och lön.
Kontakta mig via LinkedIn.


Pages: 92Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 34$News & Published books
bottom-banner-close