Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentSilverskatten i Lappkullen och andra berättelser om vittror,

Author: Lena Axelson Larsson

Bokens består av en berättelse, ”Silverskatten i Lappkullen” och ett antal sägner från Lappland. Författaren till berättelsen är Georg Ragnberg (f. Johansson), som föddes 1897 i Saxnäs, Vilhelmina socken, i en nybyggarfamilj. Georg utbildade sig till lärare vid lärarseminariet i Luleå. Som folkskollärare tjänstgjorde han sedan ibland annat i Järvsjö, i Vilhelmina Socken.
Under uppskattningsvis 10 år intervjuade Georg personer i trakterna kring Vilhelmina och skrev ner deras berättelser om vittror, spöken och läkekonst mm. Varje sägen inleds med vem som berättat den. Texterna skickades 1926 till en ”Sägenpristävlan” i Göteborg 1926.


Lena Axelson Larsson

Jag som sammanställt berättelserna heter Lena Axelson Larsson och Georg Ragnberg var min morfar. Det var ganska nyligen jag började intressera mig för släktforskning och framförallt vad mina fantastiska släktingar har skrivit och allt intressant de lämnat efter sig. Jag har genom mitt yrke en forskarbakgrund, men inom ett helt annat område. Men jag inser att så fort jag börjar gräva ner mig i allt spännande material är det svårt att sluta. Till denna lilla bok har jag haft hjälp av min dotter Emmy, som hjälp till med att sammanställa de ibland svårlästa texterna och av min dotter Hanna, med illustrationer till texterna.


Pages: 36Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 82$ (2nd book 41$)

Hardcover Basic, black/white interior - 27$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 74$ (2nd book 37$)

Soft cover Basic, black/white interior - 16$
Staple bound, cover and interior in full colour - 52$ (2nd book 26$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 69$ (2nd book 34$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close