Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentMin Polarhistoria

Author: Anders Karlqvist

I mitten av 1980-talet kom svensk polarforskning att få en nystart. Sverige blev en aktiv politisk och vetenskaplig part i Antarktis, en modern isbrytare Oden, med högsta isklass tillkom som en världsunik resurs för forskning i Arktis och det skapades en statlig organisation, Polarforskningssekretariatet, med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning i ett internationellt samarbete.
Anders Karlqvist hade, som chef för denna organisation från start och under många år, en unik position att följa och bidra i denna utveckling. Boken ger en inblick i detta dramatiska skeende med personliga reflektioner och minnen från händelser och upplevelser från expeditioner och i olika internationella miljöer.


Anders Karlqvist

Anders Karlqvist är uppvuxen i Timrå. Efter studentexamen i Sundsvall fortsatte han sin utbildning på KTH med matematik som specialitet. Efter flera år i olika akademiska miljöer i Sverige och internationellt med forskning inriktad mot systemanalys och tillämpad matematik, kom han i mitten av 1980-talet att bli chef för den nya organisationen Polarforskningssekretariatet. Där fick han kombinera sina intressen för vetenskap, miljö och politik under ett skede när svensk och internationell polarforskning kom att förändras.
Karlqvist har tidigare skrivit populärvetenskapliga böcker och artiklar inom matematik och filosofi och även bidragit som pianist tillsammans med sångare i ett antal skivinspelningar.


Pages: 194
Pages in color: 42Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 37$News & Published books
bottom-banner-close