Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Orange
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentGemmologi 1 - Grunder i läran om ädelstenar

Author: Jan Asplund

Gemmologi är läran om ädelstenar och boken beskriver de flesta viktigare ädelstensmaterial man stöter på i smycken och prydnadsföremål. Metoder och instrument för identifiering av ädelstenar presenteras tillsammans med resonemang kring olika begrepp som används vid beskrivningar, klassificeringar och värderingar av ädelstensmaterial.
Översiktligt redogörs för de vanligaste syntetiska ädelstensmaterialen och olika behandlingar ädelstenar utsätts för för att bli mer attraktiva och lättare att sälja. Ett eget kapitel ägnas åt hur diamanter graderas och vad som avgör om de är av hög kvalitet.


Jan Asplund

Jan Asplund är gemmolog, föreläsare och skribent inom ädelstensområdet men arbetar även periodvis som lärare och arkivarie.


Pages: 166Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 20$News & Published books
bottom-banner-close