Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentutmana livet

Author: Ulla Holgersson

Boken handlar om hur vi kan skapa framgång för oss själva genom att tänka rätt och inta en vinnande attityd. Det finns många hinder i vår väg men det gäller att se bortom dessa hinder. Att gå utanför sin trygghetszon är mycket viktigt för att på detta sätt utvecklas till det bättre. Det gäller att fokusera på sitt mål och genomföra det som du har föresatt dig, trots att omgivningen höjer ett varnande finger. Du känner på din magkänsla om du är på rätt väg. Låt ditt inre tala om för dig hur du skall gå tillväga. Jag berättar hur jag lyckades genomföra en tuff utbildning, trots mina sex kroniska sjukdomar, mobbing etc. med hjälp av en inre övertygelse och KBT kognitiv beteendeterapi och ACT Acceptance and Commitment therapy.


Ulla Holgersson

Jag är en glad person som hellre ser till livets möjligheter än omöjligheter. Denna tanke har jag försökt att förmedla i alla mina böcker. Jag har skrivit flera böcker om mina sex kroniska sjukdomar och även hur man kan tänka positivt. Jag skriver också egna dikter och citat.


Pages: 16Price example, 1 copy
Staple bound, cover and interior in full colour - 23$ (2nd book 12$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 24$ (2nd book 12$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close