Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentGabrielas äventyr

Author: Lena Björnholm

Gabriela är en mycket modig och självständig 9-åring. Hon är öppen för att lära sig nya saker och älskar att vistas i naturen. Gaya är en äldre kvinna som vägleder henne i naturens magiska värld och delar med sig av sin kunskap.
Syftet med boken är att förmedla spänning, naturupplevelser, glädje, harmoni och godhet.

Gabriela is a very brave and independent 9 year old. She is innovative and loves to be out in nature. She is guided in the magic world of nature by Gaya, an older woman who shares her knowledge with her.
My intention with this book is to convey excitement, experiences in nature, joy, harmony and goodness.


Lena Björnholm

Lena Björnholm är född i Sverige av finska föräldrar. Hon har bott i Frankrike, Grekland och Storbritannien och är flerspråkig. Alingsås är födelseorten och där bor hon idag.

I slutet av 1990-talet började hon skriva på "Gabrielas äventyr" och hon skrev även dikter parallellt. 2015 blev hon klar med diktboken "Sanningens röst" som hon även publicerar i år.
Astrid Lindgren är hennes största inspiratör.


Pages: 36Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 12$News & Published books
bottom-banner-close