Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPsykoterapi åt folket

Author: Bengt Göran Aronsson

Psykoterapi är en verksamhet som det talas tyst om och som lever bakom stängd dörr och det är oftast i sin ordning. Den bedrivs under givna formaliteter, i förtrolig form och terapeuten är belagd med tystnadsplikt. Den som ”går i psykoterapi” har i regel ingen anledning att berätta detta, ännu mindre att torgföra vad som händer där. De gånger det sker är i förtroliga samtal vänner emellan. Den syns då inte heller så ofta i media och litteratur, särskilt inte vad som sker på lokal och regional nivå. Där vill Bengt Göran Aronsson täcka en kunskapslucka med denna bok.

Boken är i första hand en jubileumsskrift över Föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län och dess första 25 år, men den innehåller också en historik över själva psykoterapin: dess uppkomst och utveckling genom Europa till Sverige, från Antikens Grekland till nutid. Här finns även psykiatrins psykoterapienhet, kyrkans psykoterapeutiska verksamhet, primärvårdens psykosociala enheter samt huvuddelen av den privata verksamheten. Med andra ord den huvudsakliga verksamheten för vuxna under psykoterapins första 60 år i länet.


Bengt Göran Aronsson

Bengt Göran Aronsson är socionom, legitimerad psykolog och psykoterapeut, samt handledare. Har arbetat som skolpsykolog i Stockholm och västra Jämtland, klinisk psykolog och psykoterapeut inom Område psykiatri i Jämtland och som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare i Psykoterapigruppen i Östersund. Han var en av deltagarna i gruppen som bildade Föreningen legitimerade psykoterapeuter Jämtlands län och ingick i dess första styrelse.


Pages: 248Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 26$News & Published books
bottom-banner-close