Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Yellow
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentHUNDHOROSKOP

Author: Sonja Andersson

HUNDHOROSKOP

Vem är din hund?

Vilken egenskap och personlighet är framträdande hos din hund?

Vilken livsstil tilltalar honom mest?

Vilka kroppsdelar är känsligast?

Passar ni ihop?

Hundhoroskopet kan avslöja fakta om din fyrfota vän oavsett ras och storlek.


Sonja Andersson

Både genom mitt privata liv och yrkeslivet har jag träffat på och lärt känna ett mycket stort antal hundar av olika raser och storlekar under årens lopp. Det gäller rasrena hundar, blandraser, blivande tjänstehundar, omplaceringar, adopterade hundar från utlandet samt alla otaliga hundar som har deltagit i mina kurser under årens lopp.

Detta har gett mig stor kunskap och erfarenhet av olika individers beteenden och förmågor.

Vid sidan av mitt stora hundintresse finns intresset för astrologi som jag har studerat i cirka 35 år. Liksom att vi människor är födda i olika stjärntecken så är även våra hundar det. Att vara född i ett speciellt stjärntecken ger vissa framträdande egenskaper och personligheter, oavsett hundras.

Hundkonsult Sonja Andersson


Pages: 28Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 48$ (2nd book 24$)

Hardcover Basic, black/white interior - 25$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 42$ (2nd book 21$)

Soft cover Basic, black/white interior - 15$
Staple bound, cover and interior in full colour - 35$ (2nd book 18$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 42$ (2nd book 21$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close