Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Purple
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentNASSELUFSAR

Author: Paula Lemgård Ragnarsson

Narcissister. Energitjuvar. Bekräftelseknarkare. Kärt barn har många namn sägs det men i det här fallet handlar det istället om avsaknad av kärlek. De bär på ett självförakt som gör det omöjligt för dem att interagera på ett sunt och genuint sätt med sig själva och andra.

Vad får oss att bli dysfunktionella som individer och hur går det till. Varför blir vi destruktiva och varför ägnar sig en del åt självskadebeteenden. Vad är det som får oss att sabotera för oss själva. Varför blir en del narcissister. Vad betyder medberoende. Vem är vad och varför. Jag försöker här så begripligt som möjligt att bena ut begreppen.

Jag har tidigare skrivit en bok där jag tar upp beroende- medberoendeproblematiken i drogsammanhang. Där belyser jag begreppet vuxna barn och vilka följder det kan få att växa upp med exempelvis alkoholister. Att vara beroende av droger är självklart bara ett symtom på det egentliga problemet och i den här ska vi därför se bortom dessa.


Paula Lemgård Ragnarsson


Pages: 170Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 32$News & Published books
bottom-banner-close