Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Globe
Book size:
Square
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentVägen hit

Author: Mats Larsson

En diktskatt som började 2002 framför datorn. En naiv poets försök att göra avtryck på den stora poesihimlen. Boken är uppdelad i sex olika kapitel så det är min övertygelse att läsaren snabbt hittar till just det kapitel som passar hen. Jag skriver utan att ha gått någon utbildning, på ett naivt sätt, men det är så jag fungerar. Mycket av mitt diktande bygger på min sjukdom, Parkinsons sjukdom. Det är min fasta övertygelse att det är denna som gett mig gåvan att kunna dikta.
Mycket nöje med " Vägen hit"


Mats Larsson

Mats Larsson heter jag. Är 52 år och bor och verkar i Trelleborg.
Efter diverse arbeten, bl.a på Tullverket och Kriminalvårdsverket, tog jag över familjeföretaget 1995. Detta innehade jag fram till 2003 då jag såg mig nödgad att sälja företaget på grund av min sjukdom, Parkinsons sjukdom. Jag har under min sjukdomstid och förtidspensionering, flitigt varit engagerad i den lokala parkinsonföreningen samt har jag spelat golf i skånelaget för handikappade. Det är min övertygelse att jag fått en mycket djupare livssyn sedan jag drabbats av nämnda sjukdom och jag lever idag ett efter min syn på det hela, ett mycket rikt liv.


Pages: 190Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 25$News & Published books
bottom-banner-close