Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Standard
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentsamtal och förändringsarbete lösningsfokus

Author: stig carlsson

En bok om förändringsarbete där Stig delar med sig av sina reflektioner, ger tips och idéer om samtal. Boken vänder sig till alla som arbetar inom social verksamhet och till studerande. Såväl erfarna som nybörjare som är intresserade av att utvecklas inom samtal, behandling eller annan stödverksamhet.

" En förtjusande bok om lösningsfokuserad samtalskonst. Stig Carlsson skriver på ett personligt och förtrollande sätt som gör att man blir bekant med det lösningsfokuserade tankesättet av sig själv"

Ben Furman


stig carlsson

Jag är från Karlskrona och har arbetat inom social verksamhet i drygt 40 år på bland annat olika behandlingshem och de senaste 20 åren i öppenvård. Genom att skriva denna vill jag dela med mig av mina erfarenheter av att arbeta tillsammans med människor.Boken präglas av det lösningsfokuserade synsättet som jag kom i kontakt med i mitten av 80-talet


Pages: 108Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 26$News & Published books
bottom-banner-close