Skip to main content

Please rotate your screen to a landscape orientation

Things you should know about the Internet of Things

Author: Oscar Bexell

Some say that the Internet of Things will consist of 100 billion connected devices in just a few years. We have already come far on that road, but what does IoT actually mean? Is it a technology, a network of Internet connected devices or is it about transforming industries and lives?

In this book, you will learn about the different layers of IoT, what an IoT platform consists of, how you select wireless protocols for your IoT solutions, how to track IoT devices in various environments and how you carry out successful IoT projects.

Regardless if you are planning out an IoT strategy, looking for a change in career in the amazing world of IoT, or simply belong to the genuinely curious, read this book to get things right from the start!

Book chapters:
1 INTRODUCTION
2 WHAT IS IOT?
3 IOT SECURITY AND TRUST
4 THINGS
5 RADIO TECHNOLOGY BASICS
6 IOT NETWORKS AND PROTOCOLS
7 IOT PLATFORMS
8 IOT APPLICATIONS & EFFECTS
9 TRACKING AND WAYFINDING
10 PRACTICAL IMPLEMENTATION EXAMPLES
11 SUMMARY AND FINAL WORDS


Oscar Bexell

Oscar Bexell has spent the past 20 years in the wireless/IoT industries working as a solution architect, lead architect, business developer, integration/verification engineer and technical trainer. He has held several positions at mobile equipment vendor Ericsson and some of the largest Nordic IT consultancy companies, focussing on IoT, wireless connectivity and business development. From 2020, he works as a Senior Infrastructure Architect at the Nordic telecom operator and IT infrastructure provider Telia/Cygate AB.

Oscar frequently produces articles, courses and helps analysing trends in the wireless and IoT industries. He is often requested by customers, partners and educational institutes as a lecturer, speaker or strategy consultant in areas such as IoT, 4G, 5G, LoRa, Wi-Fi, network architectures and private mobile networks. In this book, he combines practical examples with descriptive figures when guiding the reader through the IoT landscape. Examples are provided on how to carry out successful projects for municipalities, industrial companies, hospitals and enterprises.


Pages: 152Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 23$Check out other books

Speldosa till Spotify

Torsten Langvig

Den här boken är min tredje som handlar om tekniskt historiska föremål. Boken vänder sig både till dem som är intresserade av musikmaskinernas historia och de som samlar. Förutom bilder och beskrivning på olika musikmaskiner tar boken på ett lättsamt sätt även upp historik och funktion. Man får även tips på hur man servar äldre grammofoner och bandspelare. Boken innehåller också beskrivning av inspelningsmedia genom tiderna, allt från fonografrullen till minneskortet. Det finns även ett kapitel med fakta och bilder om olika skivbolag från A-Ö. Slutligen finns det dels en bilaga med tekniskt lexikon som tar upp allt från akustik till återkoppling samt ritning på en enkel signalgivare. Kort sagt är detta en bok för alla som är intresserade av musikmaskinernas historia, och grammofon och bandspelare som hobby.

El helt enkelt

Torsten Langvig

Den här boken förklarar på ett lättsamt sätt vad elektricitet är och hur det fungerar, allt ifrån skillnaden mellan spänning och ström till trefas. Boken berättar om elektricitetens historia från det att vi fick el i slutet av 1800-talet fram till idag. Huvuddelen av boken ger praktisk information om el i hemmet. Vilka el-arbeten får jag göra och hur? Varför går proppen alltid sönder? Hur laddar man sin elbil hemma? Ett viktigt område är elsäkerhet och hur man undviker farlig ström genom kroppen. Boken innehåller många bilder. Kort sagt är detta en bok som bör finnas i de flesta hem.

Telefonen då och nu

Torsten Langvig

Den här boken är den första som handlar om tekniskt historiska föremål. Boken vänder sig både till den äldre och yngre generationen. Den äldre som kommer ihåg när en telefon var en telefon, och den yngre som bara har sett en smartphone. Förutom bilder på de olika telefonerna, från dåtidens trådbundna till nutidens mobiltelefoner, så tar boken på ett lättsamt sätt upp historik och funktion. Denna bok är inte en teoretisk bok i ämnet utan en presentation av de olika telefonerna genom tiderna med historik, beskrivning och bilder. Boken innehåller även en tabell där man kan läsa om modellbeteckning, tillverkare, och tillverkningsår för flertalet telefoner. Kort sagt en bok även för de som inte är intresserade av teknik.

News & Published books
bottom-banner-close