Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Wedding
Book size:
Square
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentFeminism på djupet

Author: Regina Zaitzova

Arbetet med feminism, kvinnokamp, klasskamp och frågor om rasism är samtidens och framtidens viktigaste frågor. De ÄR överlevnadsfrågor!

Texterna utmanar våra förgivettagna sanningar och är ibland radikala, men det måste de vara. Patriarkala strukturer som finns införlivade i hela samhället, i oss, inte kommer lossna, ruckas upp, av en viskning. Det krävs ett vrål! Det krävs krafttag!

I den här boken får du ta del av Regina Zaitzovas tänkvärda analyser om samhället där hon genom teori och begrepp synliggör osynliga strukturer och utmanar förgivettagna tankemodeller.

Med sin breda kunskap, och med skärpa och humor, binder hon ihop dagens feministiska utmaningar med historien och framtiden, med klassfrågor och rasism, i ett lokalt och globalt perspektiv. Boken är en antologi med texter från den egna bloggen och olika artiklar.

Här är rubriker på valda delar av innehållet:

Feministisk strategi för offentlig makt

Könsroller är för de visionslösa

Hanna Widerstedts konst visar fulheten bakom ytan

Gail Dines om att porrkultur är grooming

Feminism och kvinnoförtryck i det patriarkala Indien

Problemet med Instagramfeminismen

Svante Thunbergs tjatande

En feministisk transhumanism

Kvinnorörelsen fanns långt innan #metoo

The Swedish Theory of Love, eller Gandini blir dumpad

Kvinnofronten: Unga kvinnliga entreprenörer är patriarkatets älsklingar

Veckobrev från Värmland

Sexuellt våld pågår i skuggvärlden

Den radikala lesbiska feminismen

Män borde gå i terapi

Systraskap


Regina Zaitzova

Regina har i många år studerat feminism och verkligen gjort det på djupet. Hon har en kandidatuppsats i genusvetenskap och har ägnat mycket av sin vakna tid till att utforska ämnet.

Regina har en outtröttlig förmåga att läsa bok efter bok, timme efter timme. Så länge det handlar om feminism, filsofi, artificiell intelligens eller organisationsteori finns inget stopp på vetgirigheten.

Förutom kandidatuppsatsen i genusvetenskap är Regina utbildad normingenjör, vilket innebär att hon tillsammans med Add Gender hjälper företag och organisationer i sitt jämställdhetsarbete.

Hon har också engagemang i ett otaliga projekt och organisationer såsom Ungas röster för jämlikhet i norden, Ideologi för framtidens politik, Styrelsesuppleant Vänsterpartiet Kristinehamn, Kvinnofronten, Women´s humans rights watch, Intellectual Hoe Edition (youtube och instagram)


Pages: 200Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 175$ (2nd book 87$)

Hardcover Basic, black/white interior - 38$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 144$ (2nd book 72$)

Soft cover Basic, black/white interior - 28$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 126$ (2nd book 63$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close