Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentAlternativet som inte fanns

Author: philip wahren

Alternativet som inte fanns är en essä-dokumentär om den ryska revolutionen 100 år efter 1917. Men här anläggs det långa perspektivet ända från 1863 och det polska upprorets förvecklingar på svensk mark fram till en epilog som sträcker sig fram till begynnelsen av det kalla kriget.

De händelser och anekdoter som valts ut följer några viktiga kriterier. De ska vara betydelsebärande för en politisk utveckling och skildringen ska vara så nära källan och tidpunkten som möjligt. De rör sig kring en axel Stockholm - Helsingfors - Sankt Petersburg. De ska i huvudsak handla om en dold historia - som är föga omskriven och utforskad, eller av olika skäl bortglömd av historikerna.

Dramatiken behöver inte konstrueras fram - det finns redan nog i form av sjöpirater, blodiga attentat, världskrig, terrorister och polisprovokatörer och spionjägare...

Alternativet som inte fanns är de krafter och politiska rörelser som befann sig mellan Tsardömets despoti och bolsjevikernas maktövertagande i november 1917. Och här kommer ett urval av fyra personligheter, alla med stor möjlighet att påverka dramatiska förlopp. Men ingen med möjlighet att samarbeta för att hitta bärkraftiga alternativ i konvulsionerna kring den ryska statsmakten.

Hjalmar Branting, socialdemokratisk ledare i Sverige, Konni Zilliacus, ledande i det aktivistiska partiet i Finland, Vladimir Burtsev socialrevolutionär och sedermera en "Sherlock Holmes" för att avslöja den hemliga polisens metoder och Sergei Cyon, upprorsledare på Sveaborg och Sovjetunionens förste dissident är fyra personer som får representera en kanske glömd historia.

Men Sveriges egen revolutionära historia finns också med när det av geopolitiska och andra skäl finns ett samband med den ryska - alltifrån Lars Johan Hiertas vapenhandel i gamla stan i Stockholm 1865 till ungsocialisten Hjalmar Wångs revolvermord och självmord i Kungsträdgården 1909.

Vill du ha ett eller flera ex. av boken till självkostnad, kontakta författaren: philip.wahren@bahnhof.se eller läs den i pdf-format på hemsidan pwahren.st


philip wahren

Den här boken bygger på ett envetet sökande i arkiv, framför allt nära källan i samtida tidningar och tidskrifter. På senare tid har sådant arbete underlättats och blivit mer spännande genom digitalisering och att mycket har lagts ut på internet. Det har också blivit lättare att hitta bildmaterial.

Min vardag tillbringar jag inom skolans värld, på senare år som skolbibliotekarie, men den här lilla boken har kommit till som avkoppling på fritiden, i bland annat Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv.

Några av de frågor jag tar upp hoppas jag ska inspirera både historiker av facket och andra intresserade att gå vidare med, vilket blir lättare ju längre vi kommer i digitaliseringen av arkiven. Det finns alltid anledning att rucka på etablerade sanningar.


Pages: 70Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 114$ (2nd book 57$)

Hardcover Basic, black/white interior - 29$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 89$ (2nd book 45$)

Soft cover Basic, black/white interior - 18$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 81$ (2nd book 41$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close