Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentFörstå din Familj - för glädje, harmoni och fina relationer

Author: Johanna Tengwall

Den här boken handlar om ett kärleksfullt föräldraskap.

Den vänder sig till vuxna som vill utveckla relationer, både till sig själv och till sina barn, lära sig mer om att lyssna och om att tala, att mötas och vara nära.

När stress, oro och prestationskrav, dagligen finns runt oss, behöver våra barn mer än någonsin, kloka, stabila vuxna som finns där och fångar upp, guidar och inger hopp!


Men hur gör man det egentligen? När egen stress och oro kanske kommer emellan? Vad behöver våra barn mest och hur kan man med enkla förändringar göra stora skillnader?


Jag vill motivera och stötta föräldrar, väcka nyfikenhet till att tänka nytt och fatta egna beslut grundade på kunskap och magkänsla.
Att kunna frångå invanda mönster och frustration som tär och inte leder framåt i relation till barnen och istället få inspiration till positiva förändringar!


Min avsikt och förhoppning är att kunna bidra med att stärka din tro på dig själv i ditt föräldraskap.
Och att hitta rätt nycklar till hur vi får till det där goda samarbetet med vårt barn, som bygger självkänsla och stolthet för sin egen person.
Många gånger är det enklare än vad vi tror!


Jag delar med mig av tips och idéer grundade på egna erfarenheter - det jag ser fungerar i familjer utifrån min roll som skolkurator, föräldracoach och trebarnsmamma.

Jag hoppas att du använder boken som en idébank med uppslag av idéer och tips som du själv sedan måste smaka lite på och ta ställning till.

Några idéer passar kanske nu och andra kommer att fungera längre fram i livet. När relationen ibland står stilla och känns låst, står boken redo igen att plockas fram ur bokhyllan.


Ur innehållet:

skärmar och spelande
samarbete vid konflikter - en god självkänsla!
skolarbete
psykisk hälsa och stress
anknytning
kommunikation
sömn
kost och livsstil
recept för en enklare vardag, och mycket mycket mer…


Johanna Tengwall

Johanna Tengwall är socionom, diplomerad samtalsterapeut, föräldracoach, skolkurator och folkhälsovetare.

I den här boken har hon samlat sin mångåriga erfarenhet av professionella samtal med föräldrar och barn i yrkeslivet, men också sin egen tjugo år långa erfarenhet som trebarnsmamma.

Johanna arbetar med fokus på relation och att stärka det friska hos individen. Hennes grundteori har länge varit den salutogena - att tro gott om människan och lyfta dens unika förmågor!

Hon arbetar idag med Föräldrakurser, skolutveckling med fokus på elevhälsa, samtalsterapi, föreläsningar och inspirationsföreläsningar.

Johanna har sedan lång tillbaka också haft en stor passion för kostens och livsstilens betydelse för vårt totala mående - sambandet mellan vad vi äter, hur vi väljer att leva våra liv, och hur vi mår!

Johanna är utbildad yoga och meditationslärare och hämtar gärna kraft och energi ur skogen och vid havet!


Pages: 278
Pages in color: 3Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 40$News & Published books
bottom-banner-close