Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentAlbinas dagbok

Author: Maria Fänge och Bo Starke

Tankar från en ung flickas liv från slutet av 1800-talet, gör Albina Nilssons dagbok till ett spännande tidsdokument, som fler än de närmaste borde få ta del av. Omsorgen om sin familj och sina vänner, med en stark förtröstan till högre makter, präglar hennes dagar. Framför allt är dagboken en vacker och autentisk kärlekshistoria, vilken många av oss kan känna igen oss i.

Dagboken ömsom skimrar av glädje och hoppfullhet och ömsom visar den oss en djup förtvivlan och sorg.


Maria Fänge och Bo Starke

Vi är kusiner och barnbarnsbarn till Albina. Våra föräldrar var syskon och deras ursprung har väckt vårt intresse för tidigare generationers levnadshistoria. Besök av platser och läsning av kvarlämnade brev väcker nyfikenhet och fantasi, ett fantastiskt sätt att väcka liv åt vårt gemensamma stamträd.
- Maria och Bo -


Pages: 134Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 14$News & Published books
bottom-banner-close