Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Standard
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPrinsen Av Berns

Author: Kenneth Sidvall

Den här boken handlar om hur en far och en son som båda är våldtäktsbarn möter varandra, hur de far som våldtagit sonens mor också visar sig vara frukten av en våldtäkt och hur det påverkat hans liv och relationer till kvinnor. Den handlar också om hur den lilla människans respekt för överheter kan vara så stor att hon inte vågar störa ett par frälsningsofficerare utan istället låter sig våldföras och hur detta kan väcka ett hat som leder till ond bråd död,
Och så handlar den om hur författaren i slutet av ett framgångsrikt liv blir oskyldigt dömd till fängelse . men också hur hans tankar på hans liv med sin stora kärlek på livcets höst blir en tröst i fängelsenatten.


Kenneth Sidvall

Kenneth Sidvall föddes som ett våldtäktsbarn vid andra världskrigets utbrott. Först sent i livet fick han kännedom om sin far, vilket hans bok till stor del handlar om. Detta är hans debut som författare 80 år gammal.


Pages: 112
Pages in color: 1Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 21$News & Published books
bottom-banner-close