Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentMin ChakraCirkel

Author: Carina Olofsson Santana

Denna cirkel fick jag nedkanaliserad av mina guider år 2007-2008. Jag kan inte nog tacka dem för detta verktyg som gett mig och så många andra en otrolig hjälp att komma vidare och få mer förståelse för livet.

Vill du lära känna dig själv bättre, vara lyckligare och bli mer medveten? Då är denna cirkel kanske något för dig!

Du kommer att få lära dig vad varje chakra står för, vilken färg, kroppsdel, starka sidor, rädslor, element, kristall m.m. varje chakra har. Vilka sjukdomar som kopplas till de olika chakran. Lära dig göra en intuitiv avläsning och symbolseende. Olika verktyg som du kan använda för att balansera upp, bl.a. med hjälp av meditationer och affirmationer.

Att lära sig det mänskliga energisystemets språk är ett sätt att nå självinsikt, lära sig känna igen mönstren i ditt liv och den starka kopplingen mellan kropp, själ och ande. Denna självkännedom skänker förståelse, glädje och sinnesfrid samtidigt som det leder till känslomässigt och fysiskt helande. Det kommer att ge dig en ny syn på din personliga kraft. Du kommer att öka din medvetenhet, din intuition och framför allt kommer du att förbättra din livskvalitet.

Kunskapen om chakran är nyckeln till personlig kraft. Hittar vi balansen i vårt inre så följer det yttre automatiskt med och vi känner en inre frid och trygghet med allt. Det är detta som, för mig, är själva kärnan till all alternativmedicinen och den öppnar din otroliga förmåga till självläkning.

Det finns inte en sanning, utan lika många sanningar som det finns människor. I livets mening ligger valet av vilken sanning jag vill tillämpa i mitt liv...


Carina Olofsson Santana

Carina är född i Sverige men flyttade som tonåring ner till Gran Canaria. Växt upp i bra förhållanden. Livet har växlat mellan dessa två länder och lusten att få förståelsen för de olika kulturerna och sättet att leva och tänka på. Samtidigt varit ensamstående med tre underbara barn och försöket att få allt att gå ihop. Tvivlen mellan vad är rätt och vad är fel, på vilket sätt ska man få det att stämma när man har två olika sätt att se det på.

Denna lust att veta som fick Carina in på den andliga personlighetsutvecklingen och med hjälp av sina guider hittade tillbaka till sig själv och sin sanning.

Carina arbetar idag med olika alternativa behandlingar och personlig utveckling för att kunna hjälpa människor att komma vidare i sitt och hitta sin sanning. Hon har ett flertal gånger om året Chakra Cirkeln både i Sverige och på Gran Canaria. Carina befinner sig oftast vintertid på Gran Canaria och sommartid i Sverige. Mer information finner ni på Carinas Facebooksida samt på hennes hemsida www.carinascenter.com


Pages: 126
Pages in color: 9Price example, 1 copy
Softcover Basic (coloured) - 43$News & Published books
bottom-banner-close