Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentTräd i regn

Author: Lennart Pernestrand

Dikter från 1951-52. Kompletterar samlingen Vit längtan och Kris.
Behandligen av svenska språket är mer och mer varsam och känslig.


Lennart Pernestrand

Själen och naturen är alltid i ett subjektivt förhållande till varandra, påverkbart åt båda hållen. Det är så jag själv förhåller mig till dessa båda begrepp och verkligheter. Blir av olika anledningar själen blockerad, blir också verklighetsseendet skevt och till och med skuggor och ljusbrytningar blir missgynnade och underliga.


Pages: 30Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 56$ (2nd book 28$)

Hardcover Basic, black/white interior - 26$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 51$ (2nd book 26$)

Soft cover Basic, black/white interior - 15$
Staple bound, cover and interior in full colour - 40$ (2nd book 20$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 51$ (2nd book 26$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close