Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPennstreck

Author: Lennart Pernestrand

Dikter 1952-54. Femte boken i serien Dikter 50-talet. Underfundighet och seriösa beskrivningar av en verklighet, som gärna låter sig romantiseras och älskas, i synnerhet om kärlek får råda i sinne och handling. Lugna och kloka formuleringar, lyriskt inslagna.


Lennart Pernestrand

När jag vid 88 års ålder ser tillbaka på mitt eget 50-tal fylls jag nästan av ömhet inför situationer i livet jag varit med om. Jag ser hur allting kunnat bli annorlunda, om jag bara då hade haft den tro och tillförsikt som jag nu har. Tro på Gud och trygghet i Honom. En klar förväntan på hur ett liv efter detta ska kunna bli verklighet - Post Scriptum de facto då, men inte än…..- fritt fram för längtans bilder av det livet


Pages: 40Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 99$ (2nd book 50$)

Hardcover Basic, black/white interior - 27$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 79$ (2nd book 39$)

Soft cover Basic, black/white interior - 16$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 71$ (2nd book 35$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close