Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentKris

Author: Lennart Pernestrand

Dikter från 1950-talet, mörka, vilsna med den tidens pessimism och depressivitet. Dikterna speglar min tafatthet och mitt reserverade förhållningssätt till ett ansvarsfyllt och socialt medvetet levnadssätt. Lyriken och den sökta romantiken är en sinnets tillflykt, liksom den andliga atmosfären.


Lennart Pernestrand

Jag var en ganska omogen tjugoåring med nyss påbörjad utbildning till folkskollärare, tafatt och främmande för ett ensamliv, rädd för att hamna i onåd hos Gud, uppfostrad i ett missionsförbundarhem. Rädd för synden och Guds eventuella straff, men hela tiden med samma strävan: leva så nära Gud som möjligt! Först då kan man känna sig nöjd, först då lever hoppet om att en gång få finnas med i det eviga livet hos Gud...
Frälsning är nyckelordet.


Pages: 50Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 107$ (2nd book 54$)

Hardcover Basic, black/white interior - 28$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 82$ (2nd book 41$)

Soft cover Basic, black/white interior - 17$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 74$ (2nd book 37$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close