Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentFältskären

Author: Per Lennart Nilsson

Historien handlar om Sveriges koloni Nya Sverige på Amerikas östkust, 1638-1655 och alla händelser som utspelade sig under resorna mellan Sverige och kolonin samt händelser och skeenden under dessa år i Nya Sverige.
Berättelsens huvudperson är Timen Lulofsson Stiddem. En historisk person som korsade Atlanten sju gånger. En bedrift under detta århundrade. Han verkade som fältskär och när han slutligen slog sig ner i Nya Sverige tituleras han, "barber-surgeon". Berättelsen bygger på verkliga händelser som inträffat och ofta var oerhört dramatiska.


Per Lennart Nilsson

Lennart Nilsson är pensionär sedan några år tillbaka. Under släktforskning stötte författaren på huvudpersonen i boken. Det var då idén dök upp om att skriva en historia om honom. Historien utvecklades och blev underlaget till denna bok.


Pages: 235Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 25$News & Published books
bottom-banner-close