Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentOrdval

Author: Nils-Ivar Lindström

Det här är min tredje diktsamling. Liksom de två tidigare är den uppdelad i flera avdelningar beroende på att jag skriver under olika sinnesstämningar.
Till större delen använder jag mig av rim, i vissa fall är texterna sångbara, och bygger då på kända melodier.
Den som läser poesi bör, liksom den som skriver poesi, helst stanna upp och tänka till när dikterna så kräver.


Nils-Ivar Lindström

Nils-Ivar Lindström är född och uppvuxen i Boden, men har tillbringat nästan hela sitt vuxna liv i Farsta, Stockholm.
Änkling sedan 2019 men med barn, barnbarn och barnbarnsbarn i sitt familjeförhållande. Litteratur, musik och sport är vad som i övrigt dominerar som tidsfördriv.


Pages: 100Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 127$ (2nd book 63$)

Hardcover Basic, black/white interior - 30$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 101$ (2nd book 50$)

Soft cover Basic, black/white interior - 20$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 91$ (2nd book 46$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close