Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Black
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentCorona 2020

Author: Janne Larsson

Corona 2020 blandar tankar och funderingar om mig själv och den värld som omger oss alla. Vem är jag? Vem är du? Vart är vi på väg? Vart hamnar vi? Varför blir det som det blir? Vad händer med vår planet? Går det att stanna upp den skenande Jorden?
Med hjälp av subjektiva beskrivningar och idéer om solidaritet och gemenskap vill jag vara med om att förändra och skapa en bättre värld för oss alla och envar.
Orden, de vibrerande känslorna, varvas med symbolfyllda, svarta collagebilder av fotografen Tom Benson.


Janne Larsson

Jag är idaq en ålderman med ambitioner att vara en god människa och medverka till att förena människor och kämpa för en bättre värld.
Jag har tidigare arbetat som socialarbetare och vill nu öppna upp dörren till det svenska folkhemmets bakgård för att belysa orättvisor och oförätter som kan drabba oss alla.
Att tala om för andra hur saker skall vara fungerar oftast inte och leder många gånger till försvar och låsningar. Alla är ju experter på sitt liv oavsett vad andra tycker. Jag tror att det är bättre att använda subjektiva beskrivningar ord, toner, bilder, musik och film för att öppna upp porer, ögon och sinnen för att på så sätt få igång tankar och processer hos de personer som drabbas av mig.


Pages: 28Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 48$ (2nd book 24$)

Hardcover Basic, black/white interior - 25$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 42$ (2nd book 21$)

Soft cover Basic, black/white interior - 15$
Staple bound, cover and interior in full colour - 35$ (2nd book 18$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 42$ (2nd book 21$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close