Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentKocksgatan 17

Author: Torsten Langvig

Detta är en bok om min barndom på Söder under 1950-talets Stockholm. Boken handlar om min uppväxt i ett säreget hyreshus på Kocksgatan 17. För att få en bättre bild av Stockholm inleder jag boken med att berätta Södermalms historia från slutet av 1200-talet fram till runt år 1960. Därefter lotsar jag er genom det kulturmärkta huset; från nybyggnad och fram till nutid genom de olika ombyggnaderna och renoveringarna. Bokens huvudpersoner är de säregna hyresgäster som bodde i huset under min uppväxt. Jag återskapar mina barndomsminnen i flertalet kortare historier. Bland annat kan vi läsa om ”gashuset på Söder” och ”kontakt med andarna”. Boken är både lättläst och rikt illustrerad. Min förhoppning är att denna bok ska fungera som en tidskapsel för de som vuxit upp i dåtidens Stockholm.


Torsten Langvig

Torsten Langvig är född 1946, och uppvuxen på Söder i Stockholm. Han var anställd inom flottan där han vidareutbildade sig i bland annat teleteknik på Berga örlogsskolor, och Skeppsholmen. Därefter har han arbetat på Philips/NEFA i Norrköping när färg-TVen kom 1968, och öppnade sedan en TV-radio affär. Några år senare flyttade han tillbaks till Stockholm där han arbetade på Skantic/Luxor-radio. De sista 33-åren innan pension var han lärare inom el och elektronik på Åva gymnasium i Täby.
Redan i tidig ålder var Torsten intresserad av elektriska föremål som telefoner och radio vilket resulterade i att han senare började bygga upp sin samling.
Flera år senare föddes iden om att skriva böcker i ämnet. Den första boken som Torsten gav ut var Telefonen då och nu. Därefter kom El helt enkelt, och nu boken Kocksgatan 17 som handlar om Södermalm på 1950 / 60 – talet.


Pages: 144Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 21$News & Published books
bottom-banner-close