Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentJAG - en diktantologi av klass England

Author: Klass England och Anton Johansson

Under en del av vårterminen 2016 så har klass England på Änglagårdsskolan arbetat med ett mindre poesiprojekt. Syftet med projektet har varit att uppmuntra eleverna till ett kreativt tänkande och skrivande. Eleverna har också på egen hand målat bilder till sina dikter, vilket resulterar i ett samspel mellan text och bild.

Klass England har bekantat sig med olika diktformer under projektet, de diktformer som ni kommer att få ta del av är Haikun och Limericken. Vad passar bättre än en solig sommardag och en helt nyskriven diktantologi från en härlig klass? Vi hoppas att Ni uppskattar det eleverna har lyckats framställa och önskar Er en trevlig läsning.

Jag vill rikta ett stort tack till min kollega Mirian som har kommit med många briljanta idéer till boken samt lagt en väldans massa timmar för att få den klar! :-)Anton Johansson mentor i klass England


Klass England och Anton Johansson


Pages: 36Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 82$ (2nd book 41$)

Hardcover Basic, black/white interior - 27$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 74$ (2nd book 37$)

Soft cover Basic, black/white interior - 16$
Staple bound, cover and interior in full colour - 52$ (2nd book 26$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 69$ (2nd book 34$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close