Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPositiva tankar

Author: Ulla Holgersson

Denna bok vill jag gärna att du finner tröst och styrka i, du som har en kronisk sjukdom eller på något annat sätt tycker att livet inte är bra.
När man lever med en kronisk sjukdom då har kroppen s.a.s blivit en motståndare i det dagliga livet. Drömmar och förhoppningar som jag hade, de avbröts på grund av sjukdomarna. Men genom hårt arbete med mig själv har jag istället bildat nya utifrån de förutsättningar som jag har idag. Detta visar: att det är aldrig försent att ändra sina tankar. Ett psykologiskt stöd har jag märkt är ordet. Jag har funnit att vi är tvungna att ändra tankesätt och inställning om vår egen förmåga i att vi kan förändras, vi kan förbättra och vi kan utvecklas vidare, trots våra sjukdomar.


Ulla Holgersson

Jag är en kvinna på 54 år som nyss har upptäckt att det är roligt att skriva böcker. Jag skriver om mitt liv och mina sjukdomar. Jag vill gärna berätta om hur jag klarar av mina sjukdomar. Ett sätt är att utveckla sin personlighet och tänka positivt. Detta är min 8:e bok och den beskriver hur man bör tänka när man har en kronisk sjukdom för att klara av den. Jag har sex kroniska svåra sjukdomar, så livet har varit tufft emot mig. Men de positiva tankarna kompenserar och suddar ut en del av mina krämpor. Jag har tidigare skrivit böcker om t.ex. fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, allergi och astma. De böckerna berättar om hur sjukdomarna är att leva med och hur jag klarar av dem.


Pages: 16Price example, 1 copy
Staple bound, cover and interior in full colour - 24$ (2nd book 12$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 24$ (2nd book 12$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close