Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentOjalaminnen

Author: Lilian Hedlund


Boken är en minnesbok om min mamma och den yngre generationens mor-.och farmor. Genom hennes brev och minnesanteckningar ges en inblick i 1900-talets liv och arbete på en gammal bondgård i Tornedalen. Hur var föräldrarnas skolgång på 1800-talet och skolan under 1900.talet? Vilka böcker fanns i hemmen? I skolan? Hur var det under krigsåren?
Efter pensioneringen som lärarinna i en liten by utanför Kalix flyttade hon åter till Tornedalen och skrev ned sina minnen om livet i den miljö hon kände sig hemma.


Lilian Hedlund


Sedan jag som 6-åring lärt mig läsa och skriva har bok och penna alltid varit med var jag än befunnit mig under livet. Dator vid 60 innebar att gamla brev och anteckningar lättare kunde renskrivas. I dag är det fortfarande en glädje att som pensionär kunna fördjupa sig i historia och berättelser från en tid som även kan glädja dem som kan påminnas genom att minnas.
I mångårigt ideellt arbete bland äldre, både mentalt friska och dementa, har de lärt mig förstå vad de värdesätter.
Alla gamla i hög ålder gläds åt att minnas och det förflutna väcker många slumrande minnen.
Tid räknas inte efter den tid man lever i utan efter den tid man har framför sig.


Pages: 100Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 132$ (2nd book 66$)

Hardcover Basic, black/white interior - 31$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 102$ (2nd book 51$)

Soft cover Basic, black/white interior - 21$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 92$ (2nd book 46$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close