Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Blue
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentProgrammering på microbit

Author: Hassene Ben Habbouche

Boken handlar om bland annat programmering på microbit med blockprogrammering, elektroniska komponenter och tillämpningen av både elektronik och programmering för olika byggprojekt som rör samhället.

Projekten som studerades i boken är: tillverkning av elektricitet med vindkraft, styrning av trafiken med ett ljus system, Telegrafen på microbit, körning och avkodning av binär till decimala tal, körning och avkodning av binära tal till bokstäver, hur ett tangentbord fungerar, miniräknare, radiobilar och automat bilar med mera.

Boken är indelade i fyra kapitel, på det första och andra kapitel studeras grundläggande kommando av blockprogrammering i form av enkla koder som går igenom kommandons funktion där varje kod följd av fem övningar.

Det tredje kapitel introduceras några elektroniska komponenter som studeras med hjälp av programmeringen på microbit och på det sista kapitel tillämpas kunskaperna för att identifiera och analysera tekniska lösningar samt identifiera problem och behov som kan lösas med tekniken.


Hassene Ben Habbouche

Hassene Ben Habbouche är uppväxt i Akbil kommun i Algeriet och har bott i Göteborg sedan 2003. Han har i bakgrund civilingenjörs examen inom elektronik från 1993 och han läste pedagogik på Göteborg universitet 2016. Han har jobbat som ämnes lärare i matematik, teknik och NO. Den här boken är en del av materialet som han använder sig av på sin undervisning i teknik ämnet och vill dela med sig materialet med andra genom utgivningen av boken. Han tycker att elever lär sig bättre genom praktiska uppgifter (inlärning genom att göra). Boken är mest baserad på olika experiment och laborationer där elever arbetar mer praktiskt och den på passar till alla elever oavsett på vilken nivå de ligger i. Med microbit kortet har undervisning av teknik ämnet blivit enklare och smidigare som inte kräver mycket material för att bygga olika projekt som passar läroplanen.


Pages: 76Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 122$ (2nd book 61$)

Hardcover Basic, black/white interior - 30$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 92$ (2nd book 46$)

Soft cover Basic, black/white interior - 19$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 84$ (2nd book 42$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close