Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Shapes
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPatienten Patrik

Author: Patrik Dahlbeck

Att vara patient kan ibland vara utlämnande, det kan vara bekvämt, men också jobbigt!

Här har jag tagit mig an att beskriva sjukdomen schizofreni ur en annan synvinkel - ifrån mina ögon, i ett resultat med mestadels rim om hur det är att bli bemött, vårdas och känna sig vårdad i den gigantiska apparat många sjuklingar måste rätta sig efter.

Tycker du inte om det jag skrivit har du rätt till din åsikt, men du behöver inte berätta det för mig=)

Har du hittat en ny infallsvinkel på sjukdomar, och framför allt schizofreni, kanske denna bok var värd att läsa!


Patrik Dahlbeck

Har diagnosen paranoid schizofreni!


Pages: 70Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 114$ (2nd book 57$)

Hardcover Basic, black/white interior - 29$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 89$ (2nd book 45$)

Soft cover Basic, black/white interior - 18$
Spiral bound, cover and interior in full colour - 81$ (2nd book 41$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close