Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentDiagnostiserad

Author: Patrik Dahlbeck

En bok i reningssyfte, bearbetande och förståelsesyfte för mig själv och andra!

Jag bor ensam och har ingen att bråka med sedan jag slutade prata med min pappa och jag måste få ett sätt att hantera de inre konflikter jag bär på och det gör jag genom att skriva av mig.

Den skånska vården hamnade sist i en undersökning gjord av landets olika landsting...jag tror inte jag är ensam om denna uppfattning som jag beskriver i denna bok.

Som vårdare kan det vara svårt att ta sig ur en dålig trend, och när några av de man tycker är bra går i pension är det svårt att fylla deras tomrum!

Jag har skrivit detta, ur min situation som människa, och sedan jag blev patient inom vården har min tillvaro förändrats!


Patrik Dahlbeck

Har diagnosen Paranoid schizofreni


Pages: 32Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 69$ (2nd book 34$)

Hardcover Basic, black/white interior - 27$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 62$ (2nd book 31$)

Soft cover Basic, black/white interior - 16$
Staple bound, cover and interior in full colour - 45$ (2nd book 23$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 62$ (2nd book 31$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close