Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentSjöalpinism 2.0

Author: Nina Rehnqvist Ahlberg

Sjöalpinism är en term som präglades på 1930-talet av lektorn i Östra Real Harald Hammarsten (H2) och hans systerdotter författaren och konstnären Tove Jansson.Boken beskriver innebörden och ger glimtar av sjöalpinistiska äventyr på 30-talet och i nutid.Författaren har haft tillgång till H2:s fotografier och minutiösa loggböcker från seglatser kombinerade med förstabestigningar av olika berg framför allt längs den nordnorska kusten.Idag bedrivs sjöalpinism oftast vintertid och på skidor något som författaren anser är den optimala naturupplevelsen. Boken är ilustrerad.


Nina Rehnqvist Ahlberg

Nina Rehnqvist Ahlberg är pensionerad hjärtläkare och sjukvårdsbyråkrat. Har alltid tyckt om att vara ute och fysiskt aktiv men på amatörnivå. Skidåkning i alla former och segling hör till favoritaktiviteterna.


Pages: 78Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 7$News & Published books
bottom-banner-close