Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentHelsynsdialogen

Author: Göran Åberg

Vad har hållbar utveckling med mening att göra?
För femtio år sedan skrev Hans Palmstierna ”Plundring Svält Förgiftning”. Tjugo år senare började FN att introducera begreppet Hållbar utveckling, ett försök att både äta kakan och ha den kvar. Den omsorg om planet och människa som ”Helsynsdialogen” försöker reda ut är kontrapunkten till Palmstiernas konstaterande.
Genom att ta utgångspunkt i liv i stället för i meningen med livet, blir frågan om utveckling mindre framträdande. Det blir i stället en fråga om hur generna kan behärska sin biotop och hur vi kan ta hänsyn till förutsättningarna för liv på vår begränsade planet.
Helsynsdialogen är en utmaning att tänka efter, att försöka se och upptäcka. Den diskuterar våra förhållningssätt snarare än att ge recept på hur vi ska göra.


Göran Åberg

Göran Åberg (f 1941); Fil kand LU 1964; Arkitekt LTH 1969; Kungliga Konst­Högskolans Arkitekturskola 1986; Planarkitekt, stadsarkitekt och chef för stadsarkitektkontoret i Skellefteå 1970-97; Stadsbyggnadschef i Karlstad 1997- 2006; Ledamot i Svenska Arkitekters Riksförbunds styrelse 1995-98; Ordf i Sveriges Stadsarkitektförening 2000-03; Ordf i Regeringens ByggaBoDialogs grupp Planering för hållbart samhällsbyggande 2001-09; GÅ är sedan 2014 ledamot i hérgikos: tänknod i samtalet om hållbar utveckling.


Pages: 170Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 34$News & Published books
bottom-banner-close