Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentIsrael och det judiska folket-en kort historik

Author: Lennart Enwall

Boken, Israel och det judiska folket, är min tolkning av Israel och det judiska folkets historia. Det betyder att den självklart är färgad av mina åsikter om de historiska skeendena.
Jag har läst åtskilliga böcker och läst mängder av artiklar där historiebeskrivningen är den diametralt motsatta. Min läsning, som ändå kan vara selektiv, som den mesta läsningen är, gör ändå att jag står fast vid mina åsikter om vad som hänt och hur självklar rätt det judiska folket har till landet Israel.
Jag hoppas att denna korta beskrivning ändå kan vara till någon form av hjälp till att öka förståelsen för vad som har hänt och händer, dagligen, i denna lilla remsa av världen. Ett mikriskopiskt område där en blomstrande demokrati, med en makalös historia och underbara natur- och kulturupplevelser trängs mellan helt andra länder med helt andra ideér om hur man ska leva och hur de ländernas medborgare ska ha det.
Jag har besökt Israel och kommer att resa dit igen. Det känns som att på något sätt komma hem.
Lennart Enwall


Lennart Enwall

Jag heter Lennart Enwall, lärare i matematik, natur-vetenskap, teknik och svenska sedan hösten 1962. Att läsa har alltid varit en av mina passioner. Att studera eller plugga är något jag alltid tyckt om. Kunskaper är viktiga för all förståelse. Att fördjupa mig i hur landet Israel skapats med dess över tretusen år långa historia, har varit en så spännande tid, sedan 2014 när jag vid riktigt mogen ålder, lät döpa mig i Citykyrkan i Stockholm.
Detta är inte min första bok. Jag är medförfattare till ett par uppsättningar läroböcker i biologi för låg- och mellanstadiet för Natur & Kultur, samt några arbetsböcker i svenska för de tidigare skolåren.
Dessutom har jag tillsammans med min klass 9 på Sollentuna International School denna vår författat en gruppnovell om ett hus i Tunisien. Boken heter "Det Nordafrikanska huset".


Pages: 138Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 17$News & Published books
bottom-banner-close