Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Maxi
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentPianokurs Cdur och Amoll

Author: Bengt Nordqvist

I detta häfte visas hur man kan lära sig spela piano utan att använda noter.
De ackordgrepp som visas är de vanligast förekommande och bör då också bilda grundstommen i det ackordförråd som man lär sig utantill.(jfr med gitarrgreppen).
Noterna finns med i diskant- och basstämma, men samtliga noter har försetts med notnamn.
Häftet bör vid inlärning användas tillsammans med videofilmerna på YouTube, eftersom alla notnamn och noter alltid kopplas till ljud. Se Exempel här: http://www.yourvismawebsite.com/swede-komp/brukspiano


Bengt Nordqvist

Hemsida
http://www.yourvismawebsite.com/swede-komp/brukspiano


Pages: 32Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 12$News & Published books
bottom-banner-close