Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
White
Book size:
Classic
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentDet militära ledarskapet

Author: Staffan Johansson

Den här boken översätter 100 år av beprövat militärt ledarskap till svar och lösningar i organisationer utanför den militära. Du som läser boken kommer att få med dig konkreta verktyg och förhållningssätt att använda i din vardag som chef och ledare.

Boken väver samman den militära och den civila världen. Du ska läsa boken om du vill ta del av det som har varit framgångsrikt över tid, oavsett hur omvärlden har sett ut eller vilka forskningsrön som för tillfället fått mest uppmärksamhet.

Med stöd av 20 typiska utmaningar i vardagen och lika många lösningar från det militära ledarskapet kan du skapa din egen ledarskapsbank. Om det vore en militär uppgift att läsa denna bok, då skulle jag säga att "det är en order", men mer om det i boken..


Staffan Johansson

Staffan Johansson, född 1982, är utbildad officer vid Militärhögskolan i Halmstad. Vidare har han studerat beteendevetenskap och samhällsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Under åren har han kompletterat sin akademiska utbildning, i sin tro på ett livslångt lärande, med bland annat Offentliga sektorns managementprogram vid Handelshögskolan och Anna Lindh-akademins utbildning i värderingsstyrt ledarskap. Utöver detta har Staffan Johansson en bakgrund från arbete både operativt och strategiskt, bland annat vid Regeringskansliet, samt erfarenhet av styrelsearbete.

Staffan Johansson blev chef tidigt i sin karriär. Som avdelningschef i Försvarsmakten fick han ansvar för all management- och ledarskapsutbildning inom myndigheten. Av den anledningen vill han fortsätta uppmuntra nya och blivande unga chefer, genom att vinsten för denna bok oavkortat går till Kung Carl XVI Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.


Pages: 46Price example, 1 copy
Soft cover Basic, black/white interior - 13$News & Published books
bottom-banner-close