Your have exceeded the 50 character limit.
Skip to main content

Fields with asterisk (*) are obligatory.
Company
First and last name*
c/o
Address*
Zip code*
Hausnummer*
City*
Country*
Name country*
E-mail*
State/Province
Phone*
Quantity*
pcs
Currency
Unit price
- tax included
Total
- tax included

Conditions and terms.

Mit der Übermittlung der für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Klarna bin ich einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


Contact us for other payment methods.

A receipt will be sent to the specified email
address after the transaction has been approved.
The cover of your book
Design:
Classic Black
Book size:
Square
Book type:
Cover type:
Person/Org.-nummer*Preferred paymentLyriksamling

Author: Emma Uddas (red.)

Den här lyriksamlingen visar ett litet hörn av den möjlighet som finns i orden. Ord som förundrar och berör. Dikterna är skrivna av några elever i en gymnasieklass under ett arbetsmoment om lyrik då vi tillsammans läste, lyssnade på och skrev poesi. Nu är deras ord en del av vår fantastiska lyrikskatt, några av världens alla guldäpplen. Som ett mirakel.


Emma Uddas (red.)

Jag som står som författare och ansvarig utgivare till lyriksamlingen har inte författat de dikter som finns i boken (förutom en). Det är eleverna själva som under skrivövningar diktat och formulerat sina texter. Jag har funnits med som ett stöd i processen samt varit behjälplig under bearbetningen, men det är eleverna själva som är författarna.


Pages: 36Price example, 1 copy
Hardcover Premium, cover and interior in full colour - 86$ (2nd book 43$)

Hardcover Basic, black/white interior - 27$
Soft cover Premium, cover and interior in full colour - 76$ (2nd book 38$)

Soft cover Basic, black/white interior - 16$
Staple bound, cover and interior in full colour - 57$ (2nd book 29$)

Spiral bound, cover and interior in full colour - 71$ (2nd book 35$)


½ price off! If you order more than 1 copy of the same book or photo book, you will get the following books in the same order for half the price! (NOTE: doesn't apply to BASIC where the extra rebate already is included)News & Published books
bottom-banner-close